நிகழ்வுகள்

தமிழ்

அறுபடைவீடுகொண்ட திருமுருகா!

சித்திரை மாத வளர்பிறை சஷ்டிமே மாதம் முதல் தேதி அன்று வருகிறது. இந்த நன்னாளில் நாம் அறுபடைவீடு கொ...

Read More

கார்த்திகை விரதம் - ஒரு விரத வழிகாட்டி

   ஏப்ரல் 27, வியாழக்கிழமை, 2017. கார்த்திகை விரதம்.    கார்த்திகை விரதம் பற்றி நீங்கள் அறிய வேண...

Read More

சோமபிரதோஷத்தின் சிறப்பு

  ஏப்ரல் 24, 2017, திங்கட்கிழமை சோம பிரதோஷம்   சோம பிரதோஷம் திங்கட் கிழமை அன்று வருவது. சிவ பக்தர...

Read More

வருதினி ஏகாதசி

  வருதினி ஏகாதசி சித்திரை மாதத்து தேய் பிறை ஏகாதசி ஆகும். இது ஏகாதசிகளில் உத்தமமான ஒன்றாக கரு...

Read More

சங்கடஹர சதுர்த்தி - ஒரு விரத வழிகாட்டி

  2017,  ஏப்ரல் 14 - ம் தேதி அன்று  வரும் சங்கடஹர சதுர்த்தி மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. ஏனெனில் ...

Read More

பங்குனி மாதத்தில் பூமி பூஜை செய்வது கிடையாது. ஏன்?

 பங்குனி மாதத்தில் க்ரஹ பிரவேசம், பால் காய்ச்சுதல், வீடு மாறுதல் போன்ற பூமி சம்பந்தமான சுப காரி...

Read More

பக்கங்கள்